Παρουσίαση μακέτας Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Στα πλαίσια των μαθημάτων προσανατολισμού της Α τάξης έγινε η κατασκευή μακέτας του κτιρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης το οποίο σήμερα στεγάζει το Πειραματικό Δημοτικό της πόλης. Μερικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της μακέτας και τη διαδικασία κατασκευής δίνονται στο παρακάτω κείμενο και την παρουσίαση που ακολουθεί. -κλίμακα μακέτας 1:75 -για την κατασκευή της συνεργάστηκαν…

Περισσότερα

Εκδήλωση “Έξυπνο σπίτι – Ενεργειακή διαχείριση κτιρίου”

Στις 11/03/2022 έγινε ενημέρωση του μαθητικου δυναμικού του τομέα τωνμηχανολόγων από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Πιατίδη Ηρακλή με θέμα : ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Περισσότερα

Εκπαιδευτική ενημέρωση Μηχανολόγων Μηχανικών

Στις 19/10/2021 έγινε ενημέρωση του μαθητικού δυναμικού του τομέα τωνμηχανολόγων από τον μηχανολόγο μηχανικό κο Τσιπιτσίδη με θέμα :ΚΑΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Περισσότερα