Για τους εκπαιδευτικούς:

Άδεια αναρρωτική

Άδεια ασθενείας τέκνου

Άδεια γονική

Άδεια κανονική

Για τους μαθητές:

Οδηγίες για την αίτηση – δήλωση μαθητή-τριας ή αποφοίτου-ης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Αίτηση μαθητή

ΦΕΚ με τα επαγγελματικά διακαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ, με το ειδικό ποσοστό 1%, σε ΤΕΙ και σε άλλες σχολές