Για τους εκπαιδευτικούς:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν. 1599-1986

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΔΕ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση

Για τους μαθητές:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

Οδηγίες για την αίτηση – δήλωση μαθητή-τριας ή αποφοίτου-ης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Αίτηση μαθητή

ΦΕΚ με τα επαγγελματικά διακαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ, με το ειδικό ποσοστό 1%, σε ΤΕΙ και σε άλλες σχολές