Την Παρασκευή 29/11/2019 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημέρωση σχετικά με τη δωρεά αίματος, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών και βλαστοκυττάρων. Την παρουσίαση έκανε ο διευθυντής του τμήματος αιμοδοσίας γιατρός κος Γ. Μαρτίνης.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις προϋποθέσεις, τις ανάγκες σε αίμα, τη διαδικασία επεξεργασία, φύλαξης αλλά και σύγχρονων εφαρμογών σε θεραπείες ασθενειών.