Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης

Παρέχονται αρχεία της απαραίτητης υπεύθυνης δήλωσης που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά εγγραφής. Υπάρχει διαφορετική δήλωση για κάθε μια τάξη σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Υπεύθυνη δήλωση Α ΤΑΞΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση Β ΤΑΞΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση Γ ΤΑΞΗΣ