Την Παρασκευή 7/2/2020 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ομιλία ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία και το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και ειδικότερα του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης που είναι μέλος του προαναφερόμενου οργανισμού. Την ομιλία έκανε η κοινωνική λειτουργός Μαλκοπούλου Σταυρούλα ως εκπρόσωπος του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης. Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτησε με τους μαθητές που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δράση του οργανισμού.