Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολείου πραγματοποίησε σε συνδιοργάνωση με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ενδοσχολική επιμόρφωση, διάρκειας 15 ωρών με τίτλο «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας».