Παρέχεται δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων για τους μαθητές της Γ λυκείου που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ως ειδικά μαθήματα θεωρούνται 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται καθώς και στο σχολείο.