Για το σχολικό έτος 2024-25, οι μαθητές πρέπει να  υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59.

 Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολική μονάδα θα εξαρτηθούν από τις εγγραφές αυτής της φάσης, το Σεπτέμβριο θα δοθεί η δυνατότητα εγγραφής κατ΄ εξαίρεση μόνο για μαθητές που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου και εκπρόθεσμες εγγραφές μετά από έγκριση του Διευθυντή/τρια της Δ.Δ.Ε., με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. λόγους υγείας).

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές θα ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντα τμήματα που ήδη λειτουργούν εάν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε αυτά.