Αρχείο κατηγορίας Τομέας Μηχανολογίας

Δραστηριότητες του Τομέα Μηχανολογίας

Εκδήλωση “Έξυπνο σπίτι – Ενεργειακή διαχείριση κτιρίου”

Στις 11/03/2022 έγινε ενημέρωση του μαθητικου δυναμικού του τομέα των
μηχανολόγων από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Πιατίδη Ηρακλή με θέμα : ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Εκπαιδευτική ενημέρωση Μηχανολόγων Μηχανικών

Στις 19/10/2021 έγινε ενημέρωση του μαθητικού δυναμικού του τομέα των
μηχανολόγων από τον μηχανολόγο μηχανικό κο Τσιπιτσίδη με θέμα :ΚΑΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.