Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022 – 2023 δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την οργάνωση Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+KA1 ″Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης‶. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο «3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ: Διερευνώντας νέες προοπτικές σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο» και κωδικό 2022-1-EL01-KA122-VET-000073082, πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 14/02/2023 έως 01/03/2023 η μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών και είκοσι μαθητών του σχολείου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα κινητικότητας συνιστά σημαντική προοπτική στην αναβάθμιση του, καθώς και στον εκσυγχρονισμό του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.