Από την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα 
edupass.gov.gr. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης συμμετοχής με φυσική 
παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των δημόσιων  σχολικών 
μονάδων είναι οι μαθητές/τριες, και κάθε άλλο  πρόσωπο, που συμμετέχει 
με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που 
διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής .

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

α.Οι κηδεμόνες των μαθητών/ τριών που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
edupass.gov.gr, (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ self-testing.gov.gr), η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και,

β. αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, 

γ. ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση 
Σχολικής Κάρτας για COVID-19
», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη 
χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet), 
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, το οποίο και 
εκτυπώνουν
.

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (02) φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως, οπότε οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να δηλώνουν self test ή Rapid test στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. https://edupass.gov.gr/ 

Αν κάποιος μαθητής/τρια έχει νοσήσει ή διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού, το δηλώνει μόνο μία φορά.

Οι υπόχρεοι κηδεμόνες εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την 
πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, 
ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η 
κατάστασή τους.

Η Διευθύντρια
Μαγειρούδη Τριανταφυλλιά
ΠΕ81