Παρατίθεται η προκήρυξη για τη συμμετοχή των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

Προκύρηξη για τη συμμετοχή μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020

Υπόδειγμα αίτησης υπεύθυνης δήλωσηςγια συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020