Το εσπερινό ωράριο του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης (18:00 – 22:30) προσφέρεται για εσάς που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές σας υποχρεώσεις δεν σας επιτρέπουν να φοιτήσετε σε κάποιο πρωινό σχολείο.

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν θα πρέπει να αναστείλουν την επιθυμία σας να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα φοίτησης του σχολείου μας και να μη δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αλλαγή της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής σας θέσης.

 

Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε με κάθε τρόπο τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες του κάθε μαθητή κάνοντάς τον ενεργό συμμέτοχο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Στόχος είναι ο απόφοιτος του σχολείου μας να διαθέτει όχι μόνο γνώση και τεχνική κατάρτιση αλλά και μια πολυσύνθετη προσωπικότητα ώστε να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κοινωνίας.

 

Το Ημερήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Χορηγείται στους αποφοίτους Απολυτήριο και Πτυχίο (επιπέδου 4, αντίστοιχο των ευρωπαϊκών πτυχίων).
 • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
 • Με το θεσμό του ‘Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας’ δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας υπο την εποπτεία του σχολείου, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό, ασφάλιση και δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5 μέσω εξετάσεων.
 • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Προσφέρει δυνατότητα επιλογής μέσα απο μια μεγάλη γκάμα τομέων και ειδικοτήτων.
 • Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ή συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ.
 • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
 • Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Η διάρκεια σπουδών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ που φοιτούν εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι μαθητές είναι, από το σχολικό έτος 2018 – 2019, τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, και Γ’.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών:

 • Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης από το σχολείο όπου φοιτούσε ο μαθητής).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή.
 • Αίτηση-δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (δίνεται έντυπη αίτηση-δήλωση και συμπληρώνεται στο σχολείο).
 • Βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που απασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.

 

Περίοδος εγγραφών:

Οι εγγραφές των μαθητών εσπερινών ΕΠΑΛ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2551083932.


fylladio_neo_epal_1fylladio_neo_epal_2