Το διδακτικό έτος 2022 – 23 αποτέλεσε το πρώτο έτος κατά τη διάρκεια του οποίου το 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης κλήθηκε να διαχειριστεί την πρόκληση της οργάνωσης και υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος με επίκεντρο τη μαθητική συμμετοχή. Το σχέδιο Μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο «3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης: Διερευνώντας νέες προοπτικές σε ευρωπαϊκό πλαίσιο», πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Στο πλαίσιο αυτό 20 μαθητές, προερχόμενοι από 4 διαφορετικές ειδικότητες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί αναχώρησαν για τη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 14 Φεβρουαρίου, όπου και παρέμειναν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της 15νθήμερης παραμονής τους, οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε υποομάδες, πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικούς επαγγελματικούς φορείς αντίστοιχους της ειδικότητας τους. 

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην κοινότητα του σχολείου η ομάδα Erasmus+ διοργάνωσε στις 17 Μαΐου 2023 εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκπαιδευτικοί και μαθητικό δυναμικό ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του προγράμματος και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν σημεία σύγκλισης και διαφοροποίησης στα επαγγελματικά πρωτόκολλα μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, νέες γνώσεις και εμπειρίες που κατακτήθηκαν.