Συμμετοχή του σχολείου μας στον 20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Κατασκευής Φωλιάς για Πουλιά που διοργανώνει το 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, με
την κατασκευή του μαθητή της β΄τάξης του τομέα Δομικών Έργων, κου
Γεωργαντά Χρήστου,