Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στον διαπεριφερειακό Μαθητικό διαγωνισμό “Διακόσια χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.” με την εκπαιδευτικό Βουζάβαλη Πασχαλίνα και την μαθήτρια της Α τάξης Παπά Πέρσα. Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν 77 συμμετοχές από 31 σχολεία της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα.