Τη Δευτέρα 30 -10 – 2023 πραγματοποιήθηκε στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Ειδικότερα, η νοσηλεύτρια κ. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη, ενημέρωσε το μαθητικό δυναμικό και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για το περιεχόμενο και τα κύρια σημεία των Πρώτων Βοηθειών, ενώ ακολούθησε επίδειξη των σημαντικότερων πρωτοκόλλων, καθώς και σύντομη πρακτική άσκηση από τους μαθητές.