Στις 11/11/2021 έγινε στο σχολείο ενημέρωση για θέματα πυροπροστασίας από τον Υποπυραγό κ. Λυκούδη Δημήτριο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης.