Σήμερα, Τετάρτη 23-05-2018, το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό μας
που παρακολούθησε τη σειρά των ενημερώσεων με θέμα “Πρώτες Βοήθειες”,
που πραγματοποιήσε ο κος Κεσσάτης Αθανάσιος (στέλεχος του Ε.Κ.Α.Β.
Αλεξανδρούπολης) στο σχολείο μας, έλαβε τις σχετικές βεβαιώσεις
παρακολούθησης.