Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023 – 2024 οι μαθητές της Ειδικότητας Νοσηλευτικής της Γ΄ τάξης του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν σε Εκπαιδευτικό Δίκτυο απαρτιζόμενο από σχολεία Ειδικής Αγωγής. Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικού project με κύριες θεματικές ενότητες τις πρώτες βοήθειες, την αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και την ευρύτερη πληροφόρηση σε θέματα υγείας. Ειδικότερα, εκτός από το 3ο Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία: ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης, ΕΕΕΕΚ Καλύμνου, ΕΕΕΕΚ Θήρας, ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας, ΕΕΕΕΚ Ορεστιάδας. Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας δημιουργήθηκε από κοινού μέσω του Σχολικού Δικτύου η ιστοσελίδα ” Πετυχαίνουμε περισσότερα όταν είμαστε μαζί “, το περιεχόμενο της οποίας εμπλουτίστηκε από άρθρα, νέα δεδομένα, πληροφορίες που ανταλλάσσονταν μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και επισκέψεις των σχολείων. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω δράσης πραγματοποιήθηκαν έξι διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν όλα τα σχολεία. Πρόσθετα, στις 28 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου οι μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. πραγματοποίησαν δια ζώσης επισκέψεις στα Ειδικά Σχολεία της Αλεξανδρούπολης, τις οποίες και παρακολούθησαν διαδικτυακά οι υπόλοιπες συμμετέχουσες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δικτύου.