Την Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 στις 19.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης επιμορφωτική δραστηριότητα του
σχολείου μας στα πλαίσια των μαθημάτων “Ερευνητική Εργασία & Ζώνη
Δημιουργικής Δραστηριότητας με θέμα “Ελιά & Φάρος”, ορόσημα της πόλης
μας, με υπεύθυνους καθηγητές την κα Δουκάκη Αικατερίνη και τον κο
Λοϊζίδη Ιωάννη.