Αγαπητοί μαθητές, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β ́ 
4188/10-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ 
με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό 
έτος 2021-2022». Μπορείτε να αιτηθείτε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για 
το Σχολικό Έτος 2021-2022, όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες.

 1. Μαθητές/τριες με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 
  μυοκαρδιοπάθεια,
 2. Μαθητές/τριες με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, 
  όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές/τριες με 
  σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 
  εξειδικευμένου κέντρου
 3. Μαθητές/τριες με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα,
 4. Μαθητές/τριες με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.),
 5. Μαθητές/τριες με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια,
 6. Μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500, 
 7. Μαθητές/τριες υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα),
 8. Μαθητές/τριες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της,
 9. Μαθητές/τριες μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες,
 10. Μαθητές/τριες μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, 
 11. Μαθητές/τριες με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα μαθητές/τριες που έχουν συννοσηρότητες

  υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται στην σχολική μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.