Στα πλαίσια των μαθημάτων προσανατολισμού της Α τάξης έγινε η κατασκευή μακέτας του κτιρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης το οποίο σήμερα στεγάζει το Πειραματικό Δημοτικό της πόλης.

Μερικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της μακέτας και τη διαδικασία κατασκευής δίνονται στο παρακάτω κείμενο και την παρουσίαση που ακολουθεί.

-κλίμακα μακέτας 1:75

-για την κατασκευή της συνεργάστηκαν οι τομείς δομικών και μηχανολόγων -η ιδέα για την συγκεκριμένη μακέτα αποφασίστηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς (2021-22) και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

• η ακριβής αναπαράσταση του κτιρίου επιτεύχθηκε από επιμέτρηση ομάδας μαθητών του τομέα δομικών και από αξιοποίηση σχεδίων της υπηρεσίας του δήμου σε ψηφιακή μορφή.

-υλικά κατασκευής και εργαλείων: για το κυρίως κτίριο, την κεραμοσκεπής το αίθριο και το περιβάλλοντα χώρο χρησιμοποιήθηκαν :χαρτόνι μακέτας διάφορων χρωμάτων διαφανές σκληρό πλαστικό, κοπίδι,μεταλλικός χάρακας,αποξηραμένα φυτά,atlacol, θερμοκόλα λεπτό μεταλλικό έλασμα.

-οι μαθητές ασχολήθηκαν με την κατασκευή σε ώρες μαθημάτων, μέσα στο χώρο του σχολείου.

-υπεύθυνοι καθηγητές της δράσης: Παπαδοπούλου Ηρώ (φιλόλογος), Γουλάρας Αθανάσιος (μηχανολόγος), Αλέξανδρος Ουρεϊλίδης (πολιτικός).