Παράταση τηλεκπαίδευσης έως Δευτέρα 12 Απριλίου 6:00 πμ

Παράταση τηλεκπαίδευσης έως Δευτέρα 05 Απριλίου 6:00 πμ.

Παράταση τηλεκπαίδευσης έως 28 Μαρτίου 2021. Πιο συγκεκριμένα:

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από την Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο 
δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου 
κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου):