Ομιλία του Θε­ο­φά­νη Μαλ­κί­δη, δι­δά­κτωρα κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Ένωσης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών, την Παρασκευή, 28-04-2017, εν όψη της 19ης Μαϊου «Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο».

Αφήστε σχόλιο