Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ομιλία με θέμα “Έμφυλη Βία” από τους εκπροσώπους του Συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών και θυμάτων βίας Αλεξανδρούπολης κα Κύρογλου (ψυχολόγος) και κο Στεφανίδη (κοινωνιολόγος).