Στα έγγραφα που επισυνάπτονται παρατίθενται ένα υπόδειγμα της αίτησης δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023 καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της αίτησης.

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του σχολείου.