Την Τρίτη 12- 12- 2023 πραγματοποιήθηκε στο 3 Εσπερινό ΕΠΑΛ ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό κ. Παντέλογλου Χρήστο σχετική με τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού. Ειδικότερα, οι μαθητές και το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου ενημερώθηκαν διεξοδικά για το περιεχόμενο του Μνημονίου Ενεργειών για την Αντισεισμική Προστασία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα.