Την Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 και ώρα 19:00-19:30 πραγματοποιήθηκε ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
   Η εκδήλωση  υλοποιηθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων προσανατολισμού: Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία & Ζώνη Δημιουργικών  Δραστηριοτήτων.