Την Τρίτη 11/2/2020 παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ομιλία ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Την ενημέρωση έκανε ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Λιανόπουλος Ελευθέριος ΠΕ86 Πληροφορικής, του τομέα Πληροφορικής.

Ειδικότερα η ενημέρωση εστιάστηκε στη δύναμη της ψηφιακής εικόνας και του sexting που ως επικίνδυνη πρακτική τείνει να ξεπεράσει σε περιστατικά αυτήν του διαδικτυακού εκφοβισμού μεταξύ των νέων. Στη συζήτηση που ακολούθησε την ενημέρωση εκφράστηκαν οι ανησυχίες των μαθητών και έγινε επίλυση αποριών και πρακτικές προτάσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης του φαινομένου.