Από την 18η Ιουνίου έως και την Παρασκευή 2η Ιουλίου 2021 έως και ώρα 23:59 καλούνται οι μαθητές-τριες που θέλουν να εγγραφούν και οι μαθητές-τριες που θέλουν να ανανεώσουν την εγγραφή τους (από την Α τάξη στη Β και από τη Β στη Γ) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί της ΓΓΠΣ (Taxis)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται ή στη σχολική μονάδα