Παρατίθεται η εγκύκλιος του τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Επικαιροποίηση οδηγιών για την Εποχική Γρίπη
2022-2023-Αντιγριπικός Εμβολιασμός» για ενημέρωσή.

Εγκύκλιος για εποχική γρίπη 2023