Την Πέμπτη 19/04/18 και ώρα 19.00 μ.μ. η συνάδελφος μαθηματικός του
σχολείου μας, κα Τρομπούκη Δήμητρα, παρουσίασε τη σχέση των
Μαθηματικών με την Τέχνη, στο μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του
σχολείου μας, στα πλαίσια του εορτασμού του ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε 3 μέρη.
Μαθηματικά & Αρχιτεκτονική
Παρουσιάστηκαν κάποιοι πίνακες γνωστών ζωγράφων και μελετήθηκαν ως
προς τα μαθηματικά στοιχεία που διαθέτουν
2ο: Μαθηματικά & Ποίηση
Δόθηκε ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη “Το τραγούδι του ποιητή” και
μελετήθηκε ως προς τα μαθηματικά στοιχεία που διαθέτει.
Μαθηματικά & Αρχιτεκτονική
Παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν ο Παρθενώνας, η Sagrada Familia καθώς
και άλλα σύγχρονα δείγματα αρχιτεκτονικής από διάφορα μέρη (προβολή
PowerPoint). Τέλος οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν ένα βίντεο για το
Ευπαλίνειο όρυγμα.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης υπήρξε εισήγηση, διάλογος, συζήτηση,
καταιγισμός ιδεών καθώς και εργασία σε ομάδες.