Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ομιλία για τη σπουδαιότητα του Μακεδονικού Αγώνα.