Αφορά μαθητές εσπερινού ΕΠΑΛ 4ετούς φοίτησης που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους για την κατάταξή τους στο 3ετούς φοίτησης εσπερινό ΕΠΑΛ και την απόκτηση τίτλων.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 18-21 Μαΐου 2021