Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. επιμορφωτική παρουσίαση με θέμα τα Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία(ΗΜΠ) που μας περιβάλλουν από το ηλεκτρικό δίκτυο (δίκτυα διανομής ηλ. εγκαταστάσεις κτηρίων και συσκευές) καθώς και από τα ραδιοκύματα (συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, κινητά κλπ). Η παρουσίαση περιλάμβανε τα βασικά φυσικά μεγέθη και μονάδες που εμπλέκονται, τους τρόπους επίδρασης συγκεκριμένων ΗΜΠ στον άνθρωπο και τις μέχρι τώρα έρευνες σε σχέση με βλαπτικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέλος έγινε αναλυτική αναφορά στα ασφαλή όρια έκθεσης σε ΗΜΠ, όπως αυτά καθορίζονται από την ICNIRP (Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από Μη-ιονίζουσα Ακτινοβολία), στην οδηγία της ΕΕ για προστασία των εργαζομένων από έκθεση σε ΗΜΠ, και στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Την παρουσίαση έκανε ο εκπαιδευτικός του σχολείου Ι. Λοϊζίδης.