Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στις 19.30 πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον ψυχολόγο κ. Βραχιώλια Ευστράτιο με θέμα: «Σύν – δεσμοι μετά την πανδημία». Το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου μας ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις ανθρώπινες σχέσεις.