Στις 08.02.23 η συντηρήτρια του Αρχαιολογικού Μουσείου  Αλεξανδρούπολης κα Μαντά Ελένη  έκανε στο σχολείο ομιλία με θέμα : “Οι επεμβάσεις  των συντηρητών  για την αναγέννηση των αντικειμένων” και ενημερωσε  το  μαθητικό δυναμικό για τη συντήρηση αρχαιοτήτων & έργων τέχνης και τη συνεισφορά  των μουσείων και των συντηρητών στη διαφύλαξη  της πολιτιστικής  μας κληρονομιάς.