Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του παιδικού χωριού SOS ενημέρωση με θέμα την ενδοσχολική βία. Ειδικότερα, η κ. Ειρήνη – Κυριακή Γκουτσίδου, κοινωνική λειτουργός και ο κ. Γεώργιος Κετσιτζής, γυμναστής, ενημέρωσαν το μαθητικό δυναμικό και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις μορφές, τα αίτια και τις επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας και εκφοβισμού που ασκείται στις σχολικές μονάδες, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και την επαγρύπνηση όλων των μελών των σχολικών κοινοτήτων για την έγκαιρη παρέμβαση.