Την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημέρωση σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Στην ενημέρωση συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά του παιδιού θύτη και του παιδιού θύματος και αναφέρθηκαν τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου από εκπαιδευτικούς και γονείς. Εισηγητής ήταν η ψυχολόγος που τοποθετήθηκε στο σχολείο μας στα πλαίσια του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”.