Σήμερα, Δευτέρα, 11-06-2018 & ώρα 13.00 μ.μ.με αφορμή την ευπρόσωπη
παρουσία στελεχών της ΧΙΙ Μεραρχίας στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου
μας και του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από λοιπά στελέχη, κλιμάκιο
καθηγητών του σχολείου μας πραγματοποίησε ενημέρωση, στο στρατόπεδο
“Πατσούκα”, για να παρουσιάσει τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο
Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο τη σχολική χρονιά 2018-19 και τις
ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.