Την Παρασκευή 1/4/2022 έγινε ενημέρωση του μαθητικού δυναμικού της Γ’ τάξης του
σχολείου μας από τον υπεύθυνο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου κο Μεταξά Χρήστο με
θέμα «Συντελεστές Βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα».