Την Τετάρτη 22/1/2020 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρουπόλεως σχετικά με θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εκτός από την ανάλογη εισήγηση πραγματοποιήθηκε ζωντανά επίδειξη χρήσης πυροσβεστήρα σε πραγματική φωτιά που τέθηκε σε περιορισμένο χώρο για τις ανάγκες της επίδειξης. Την ενημέρωση έκανε ο Επιπυραγός Λυκίδης Δημήτριος.