Καλούνται τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, να απευθυνθούν σε μια από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές που έχουν συσταθεί προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης. Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται.