Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η σύσταση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται υποψήφιοι, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν σε ειδική κατηγορία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.