Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης στο μουσείο του συλλόγου Καππαδοκών στην Αλεξανδρούπολη. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διάλεξη σχετικά με την ιστορία της Καππαδοκίας και των Καππαδοκών, καθώς και σχετικά με τον πολιτισμό και την οικονομία της περιοχής. Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του μουσείου που υπάρχει στο χώρο του συλλόγου. Την ξενάγηση έκανε ο κ. Μπουρμάζης Ζήσης μέλος του συλλόγου.