Στις 19/10/2021 έγινε ενημέρωση του μαθητικού δυναμικού του τομέα των
μηχανολόγων από τον μηχανολόγο μηχανικό κο Τσιπιτσίδη με θέμα :ΚΑΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.