Στις 11/03/2022 έγινε ενημέρωση του μαθητικου δυναμικού του τομέα των
μηχανολόγων από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Πιατίδη Ηρακλή με θέμα : ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ.