Στις 5/11/2021 διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου σε συνεννόηση με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Π. Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εθελοντική αιμοδοσία στην οποία συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου.