Την Τετάρτη Ο9.11.22 διοργανώθηκε σε συνεννόηση με το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΠΓΝ  αιμοδοσίας εθελοντική αιμοδοσία  στο χώρο  του σχολείου μας. Πολλοί μαθητές του σχολείου, εκπαιδευτικοί καθώς και πολίτες συμμετείχαν σε αυτήν την πράξη αγάπης που διοργανώθηκε από το σχολείο.